W grupie osób zajmujących się haftem soutache, z inicjatywy Anny Lipowskiej, powstał pomysł wykreowania i wypromowania znaku towarowego dla dobrego rękodzieła, tj. takiego, które charakteryzuje się wybitnymi walorami estetycznymi i wysoką jakością wykonania, przy zachowaniu zasad Fair Play we współegzystencji na rynku.
Anna Lipowska jest też autorką logotypu polskie rękodzieło/polish handmade – znak dobrego rękodzieła:

polskie_rekodzielo_wzor
polish_handmade_wzor

Inicjatywa ma charakter “oddolny”, społeczny i niekomercyjny, a twórcy są wybierani i oceniani przez kolegów po fachu.
Ci z nich, którzy otrzymali akceptację środowiska, uzyskują jednocześnie prawo do używania znaku polskie rękodzieło/polish handmade – znak dobrego rękodzieła zarówno on-line (na swoich stronach internetowych i blogach), jak również w materiałach reklamowych, na metkach wyrobów itp. Aby uniknąć ewentualnych nadużyć, fakt przyznania prawa do używania znaku potwierdzony jest na stronie Spis Twórców. Z chwilą przyjęcia do grona osób posługujących się znakiem polskie rękodzieło/polish handmade – znak dobrego rękodzieła, każdy twórca uzyskuje również prawo i przywilej uczestniczenia w procesie oceniania nowych kandydatów.
Tych natomiast, którzy otrzymali decyzję negatywną, zachęcamy do dalszych wysiłków w celu osiągnięcia większego doświadczenia i wyższego poziomu artystycznego wykonywanych prac.
Szczegółowe informacje dla twórców znajdziesz tu >>, przeczytaj też Regulamin.

Zachęcamy przedstawicieli innych dziedzin twórczości do przyłączenia się do naszej grupy ! W tym celu wystarczy wyłonić z własnego grona niewielką grupę osób cieszących się autorytetem w swojej branży. Zadaniem tej grupy będzie organizacja procesu oceniania kolejnych kandydatów oraz ścisła współpraca z administratorami ruchu. Na stronie www.polandhandmade.pl przygotowane zostało miejsce dla wielu dziedzin twórczości, z chęcią dodamy też nowe działy. Oto kontakt do nas.
Wszystkie prace na rzecz ruchu wykonywane są społecznie.

Polskie rękodzieło/polish handmade – znak dobrego rękodzieła może być wspierany również przez wszelkiego rodzaju organizacje, firmy związane z rękodziełem, galerie sztuki oraz inne podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, którym bliska jest idea naszego ruchu.
Szczegółowe informacje dla wspierających znajdziesz tu >>.