Nasi sponsorzy

Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom, zarówno instytucjonalnym, jak i indywidualnym za okazaną pomoc przy współtworzeniu i wspieraniu naszej grupy.