Zapraszamy do oglądania świata pełnego kreatywności i wytężonej pracy, do poznania twórców wyróżnionych Znakiem Dobrego Rękodzieła oraz ich dzieł, które być może czekają na nowych właścicieli. Przede wszystkim jednak zapraszamy do wspierania naszej akcji, propagowania przyświecających nam idei oraz czynnego włączania się w prace naszej grupy.

We would like to encourage you to discover the world full of creativity and strenuous work by introducing designers titled with the Sign of a Quality Handcraft and their artworks which are waiting for their new owners. Though most of all we kindly ask for your support for our action, to promote our ideas and active participation in our group.