Regulamin korzystania z logotypu słowno-graficznego polskie rękodzieło/polish handmade – znak dobrego rękodzieła

ustalony przez Grupę Twórców dysponujących tym logotypem, wyszczególnionych w Spisie Twórców na naszej stronie

§ 1.

Regulamin określa zasady funkcjonowania grupy Poland/Handmade, dysponującej znakiem słowno-graficznym „polskie rękodzieło/polish handmade” w dwóch wersjach językowych:

zwanym dalej Logotypem.

§ 2.

Celem grupy Poland/Handmade jest promocja dobrej jakości polskiego rękodzieła.

§ 3.

Grupa Poland/Handmade skupia osoby, które:

 • tworzą przedmioty wykonane ręcznie (rękodzieło artystyczne); przedmioty te charakteryzują się wysoką jakością wykonania technicznego i wybitnymi walorami estetycznymi,
 • w swojej działalności stosują się do zasad fair play.

Osoby należące do grupy Poland/Handmade wyszczególnione są w spisie na stronie Alfabetyczny Spis Twórców.

§ 4.

1. Logotyp może być wykorzystywany przez twórców Poland/Handmade w szczególności poprzez umieszczenie go:

 1. na plakatach, wizytówkach, papierach firmowych, broszurach i innych materiałach promocyjnych i reklamowych,
 2. na stronach internetowych i w środkach przekazu wizualnego lub audiowizualnego,
 3. w trakcie konferencji, sympozjów, wystaw, szkoleń czy targów, których przedmiotem są zagadnienia związane z pracą twórców.

2. Logotyp w żadnym wypadku nie może być wykorzystywany dla innej działalności niż przedstawiona przez twórcę na etapie przyjmowania do grupy, ani w innej dziedzinie (technice), niż ta, której dotyczyło zgłoszenie i głosowanie.

§ 5.

 1. Logotyp musi być używany w sposób uniemożliwiający jego zniekształcenie. W szczególności zabrania się usuwania bądź dodawania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych do Logotypu.
 2. Nie zastrzega się rozmiarów Logotypu, przy czym muszą zostać zachowane jego proporcje.
 3. Dopuszcza się publikowanie Logotypu w technice czarno-białej.
 4. Logotyp nie może być częścią innego logo. Logotyp może być umieszczany obok innych znaków graficznych, pod warunkiem, że zachowany zostanie odstęp pomiędzy znakami.
 5. Do Logotypu umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych powinien być dołączony link do indywidualnej strony twórcy w ramach serwisu www.polandhandmade.pl.

§ 6.

 1. Osoba korzystająca z Logotypu ma obowiązek dbać o to, by nie był on wykorzystywany przez kogokolwiek w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności by nie był umieszczany w publikacjach i materiałach naruszających prawo bądź grożących naruszeniem ustaleń grupy Poland/Handmade.
 2. Grupa Poland/Handmade ma prawo kontroli sposobu wykorzystania Logotypu.
 3. Grupa Poland/Handmade może w drodze decyzji większości pozbawić lub zawiesić na określony czas prawo do korzystania z Logotypu.
 4. Korzystanie z Logotypu przez osoby nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących twórcy Logotypu i będzie sankcjonowane na drodze prawnej.

§ 7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.polandhandmade.pl.

§ 8.

Grupa Poland/Handmadema prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te obowiązują od chwili ogłoszenia, tj. zamieszczenia na stronie internetowej www.polandhandmade.pl.