Maja Nowak

MAJA NOWAK, Oliwiaen uzyskała prawo używania znaku
Polskie rękodzieło/Polish handmade
w kategorii: SCRAPBOOKING
jako wyraz uznania dla walorów estetycznych
i wysokiej jakości wykonywanych przez nią przedmiotów.

kod_m

Prace twórcy można zobaczyć na stronach:
www.oliwiaen.blogspot.com

Kontakt do twórcy: oliwiaen@wp.pl