zdjęcie

MICHNIEWICZ EMILIA uzyskała prawo używania znaku
Polskie rękodzieło/Polish handmade
w kategorii: ORNAMENTYKA I ZDOBNICTWO DEKORACYJNE
jako wyraz uznania dla walorów estetycznych
i wysokiej jakości wykonywanych przez nią przedmiotów.

kod_m

Prace twórcy można zobaczyć na stronach:
www.facebook.com/MichniewiczArt

Kontakt do twórcy: emilia.michniewicz@gmail.com