Karolina Bojakowska-Radwan

Skadia Art

Uzyskał prawo używania znaku
Polskie rękodzieło/Polish handmade
w kategorii: ORNAMENTYKA I ZDOBNICTWO
jako wyraz uznania dla walorów estetycznych
i wysokiej jakości wykonywanych przez niego przedmiotów.

Znak jakości PH

Wybrane prace

Prezentacja umiejętności twórcy