Grzywna

GRZYWNA MARTA, KRAINA SREBRNYCH KWIATÓW uzyskała prawo używania znaku
Polskie rękodzieło/Polish handmade
w kategorii: METAL CLAY
jako wyraz uznania dla walorów estetycznych
i wysokiej jakości wykonywanych przez nią przedmiotów.

kod_m

Prace twórcy można zobaczyć na stronach:
www.krainasrebrnychkwiatow.pl
www.wkrainiesrebrnychkwiatow.blogspot.com

Kontakt do twórcy: martagrzywna@interia.p