myczka

AGATA GÓRCZYK, ARTYmyczki uzyskała prawo używania znaku
Polskie rękodzieło/Polish handmade
w kategorii: METAL ART
jako wyraz uznania dla walorów estetycznych
i wysokiej jakości wykonywanych przez nią przedmiotów.

kod_m

Prace twórcy można zobaczyć na stronach:
http://www.artymyczki.blox.pl

Kontakt do twórcy: