RYZAK

AGNIESZKA RYŻAK uzyskała prawo używania znaku
Polskie rękodzieło/Polish handmade
w kategorii: FILCOWANIE
w kategorii: BARWIENIE TKANIN
jako wyraz uznania dla walorów estetycznych
i wysokiej jakości wykonywanych przez nią przedmiotów.

kod_m

Prace twórcy można zobaczyć na stronach:
www.facebook.com/argcraftlovelies

Kontakt do twórcy: agnieszkaryzak@gmail.com