Ajdacki Misz

Miszek

Uzyskał prawo używania znaku
Polskie rękodzieło/Polish handmade
w kategorii: FILCOWANIE
jako wyraz uznania dla walorów estetycznych
i wysokiej jakości wykonywanych przez niego przedmiotów.

Znak jakości PH

Wybrane prace

Prezentacja umiejętności twórcy