zd1

Małgorzata Gawlik uzyskała prawo używania znaku
Polskie rękodzieło/Polish handmade
w kategorii: DZIEWIARSTWO
w kategorii: KORONKARSTWO
jako wyraz uznania dla walorów estetycznych
i wysokiej jakości wykonywanych przez nią przedmiotów.

kod_m

Prace twórcy można zobaczyć na stronach:
www.facebook.com/Malgorzata.Gawlik

Kontakt do twórcy: malgorzata.gawlik@gmail.com