Anna Bielawska

ANNA BIELAWSKA, SHE  uzyskała prawo używania znaku
Polskie rękodzieło/Polish handmade
w kategorii: CERAMIKA
jako wyraz uznania dla walorów estetycznych
i wysokiej jakości wykonywanych przez nią przedmiotów.

kod_m

Prace twórcy można zobaczyć na stronach:

facebook.com/ceramikashe
http://www.pinterest.com/Ceramikashe/she/
art-ab.blogspot.com

Kontakt do twórcy: ceramikashe@gmail.com