profil

MAGDALENA PIECHULA, RAINBOW FANTASY  uzyskała prawo używania znaku
Polskie rękodzieło/Polish handmade
w kategorii: BEADING
jako wyraz uznania dla walorów estetycznych
i wysokiej jakości wykonywanych przez nią przedmiotów.

kod_m

Prace twórcy można zobaczyć na stronach:
https://www.facebook.com/rainbowfantasyart

www.rainbowfantasy.pl

Kontakt do twórcy: ariathae@gmail.com