Droździoł Anna, koliber

portret

ANNA DROŹDZIOŁ, koliber uzyskała prawo uży­wa­nia znaku
Pol­skie rękodzieło/Polish hand­made
w kat­e­gorii: DZIEWIARSTWO
jako wyraz uzna­nia dla walorów este­ty­cznych
i wysok­iej jakości wykony­wanych przez nią przedmiotów.

kod_m

Prace twórcy można zobaczyć na stronach:
http://www.koliber.ja44.pl/

Kon­takt do twórcy: koliber59@tlen.pl
Anna Droździoł
koliberart

Leave a Reply