Kilka słów wyjaśnienia

Co to jest Poland Handmade? Skąd się wzięliśmy i co jest naszą misją?

W grupie osób zajmujących się haftem soutache, z inicjatywy Anny Lipowskiej, powstał pomysł wykreowania i wypromowania znaku towarowego dla dobrego rękodzieła, tj. takiego, które charakteryzuje się wybitnymi walorami estetycznymi i wysoką jakością wykonania, przy zachowaniu zasad Fair Play we współegzystencji na rynku.
Anna Lipowska jest też autorką logotypu polskie rękodzieło/poland handmade – znak dobrego rękodzieła

Ci, którzy otrzymali akceptację środowiska, uzyskują jednocześnie prawo do używania znaku polskie rękodzieło/polish handmade – znak dobrego rękodzieła zarówno on-line (na swoich stronach internetowych i blogach), jak również w materiałach reklamowych, na metkach wyrobów itp. Aby uniknąć ewentualnych nadużyć, fakt przyznania prawa do używania znaku potwierdzony jest na stronie Alfabetyczny spis Twórców.

Z chwilą przyjęcia do grona osób posługujących się znakiem polskie rękodzieło/polish handmade – znak dobrego rękodzieła, każdy twórca uzyskuje również prawo i przywilej uczestniczenia w procesie oceniania nowych kandydatów.
Tych natomiast, którzy otrzymali decyzję negatywną, zachęcamy do dalszych wysiłków w celu osiągnięcia większego doświadczenia i wyższego poziomu artystycznego wykonywanych prac.

Notka

Inicjatywa ma charakter „oddolny”, społeczny i niekomercyjny, a twórcy są wybierani i oceniani przez kolegów po fachu.