Nasze życie towarzyskie toczy się na blogu. Tam dzie­limy się infor­ma­c­jami o nowych twór­cach, opowiadamy o sobie i pod­powiadamy, z czym wiąże się jakość w danej tech­nice. Zapraszamy do odwiedzin!

http://www.polandhandmade.blogspot.com/