Serdecznie Was zapraszamy na konkurs na naszym fanpage.  Poniżej znajdziecie regulamin.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Polskie rękodzieło”, zwany dalej ?Konkursem?. Przedmiotem Konkursu jest  wybór najoryginalniejszej odpowiedzi na pytanie ?Z czym kojarzy Ci się dobre rękodzieło??

Konkurs odbywa się na fanpage Poland/Handmade w serwisie Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/polandhandmade

§ 2

Organizatorem Konkursu jest grupa twórców rękodzielników Polskie Rękodzieło ? Poland Handmade (PH). Fundatorem nagród w Konkursie ? wyrobów rękodzielniczych ? są wybrani twórcy należący do grupy Polskie Rękodzieło ? Poland Handmade (PH).

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami bądź określą się jako fani profilu Poland/Handmade w serwisie Facebook.com do dnia 29.10.2013.

§ 4

Konkurs trwa od 16.10.2013 do 29.10.2013 r.

§ 5

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani powiązany z serwisem Facebook. Informacje udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami Poland/Handmade i pod postem pt. „Konkurs?  zamieszczą krótki tekst (maksymalnie 250 znaków), stylizowany na sms, odpowiadający na pytanie ?Z czym kojarzy Ci się dobre rękodzieło?, zwany dalej „zgłoszeniem konkursowym”.

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby należące do grupy twórców rękodzielników Polskie Rękodzieło ? Poland Handmade (PH), które obecnie są fundatorami nagród.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionego laureata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatowi otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

2. Udział w Konkursie polega na zamieszczeniu odpowiedzi na postawione pytanie wraz z numerem wybranej nagrody pod postem o tytule „Konkurs” na tablicy Poland/Handmade na Facebooku (w dniach 16.10.2013 – 29.10.2013). W dniu 30.10.2013r do godziny  20:00  wybrani przedstawiciele PH dokonają selekcji wybierając najciekawszy i najbardziej pomysłowy tekst będący odpowiedzią na postawione w konkursie pytanie.

Wybrana odpowiedź zostanie wyróżniona za pomocą wskazania tekstu i jej autora w nowym poście na tablicy fanpage Poland/Handmade na Facebooku pt. „Rozstrzygnięcie Konkursu” 30.10.2013r o godzinie 20:00.

3. W Konkursie zwycięży autor najciekawszej odpowiedzi. Nagrodą dla zwycięzcy będzie określona przy podawaniu odpowiedzi, wybrana przez niego jedna z trzech dostępnych nagród. Zwycięzca zostanie oznaczony na tablicy fanpage Poland/Handmade na Facebooku w poście ?Rozstrzygnięcie Konkursu? i zostanie poproszony(a) o zamieszczenie potwierdzenia przyjęcia wyniku ?Konkursu? oraz potwierdzenia wyboru swojej nagrody. Dane osobowe, zawierające również adres do wysyłki zwycięzca przekazuje na e-mail organizatora : polandhandmade@gmail.com.

4. Można przesłać tylko jeden post zgłoszeniowy.

5. W celu zapobieżenia nieuczciwym praktykom, użytkownicy, którzy założyli konto w serwisie Facebook.com dnia 16.10.2013 roku o godzinie 00:01 i później, są pozbawieni prawa do wzięcia udziału w konkursie.

6. Na zgłoszenia czekamy do dnia 29.10.2013r do godz. 23:59. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane na tablicy fanpage Poland/Handmade na Facebooku 30.10.2013r o godzinie 20:00.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 • mieć status fana fanpage Poland/Handmade na Facebooku
 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie /?page_id=3504
 • zamieścić pod postem „Konkurs” na tablicy fanpage Poland/Handmade na Facebooku  tekst z odpowiedzią na pytanie Konkursowe (w terminie od 16.10.2013r. do 29.10.2013r., do godziny 23:59).

2. Zgłoszony do Konkursu tekst nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne ani w żaden sposób reklamować produktów bądź usług komercyjnych. Teksty zawierające ww. nie wezmą udziału w konkursie.

3. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza, że zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa  oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

4. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji, takie jak wielokrotne zgłoszenia tej samej osoby, dyskwalifikują je z udziału w konkursie i organizator ma prawo usunąć takie zgłoszenie z Konkursu.

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureata, który udzielił według przedstawicieli grupy twórców rękodzielników Polskie Rękodzieło ? Polish Handmade (PH) najciekawszej odpowiedzi. Laureat otrzyma JEDNĄ z nich po uprzednim jej wybraniu.

 • nagrodę nr 1 –  piękne, orientalne kolczyki, wykonane w technice haftu sutaszowego ręką Margity Radziewicz
  /?page_id=473
 • nagrodę nr 2 – delikatne i kobiece kolczyki wyplecione ze srebra przez Karolinę Toczyską.
  /?page_id=1536
 • nagrodę nr 3 – Ciepły, szal wykonany z jedwabiu i filcu przez Justynę Wróbel-Mikołajczyk.
  /?page_id=2585

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie https://www.facebook.com/polandhandmade ,  /  ,  http://polandhandmade.blogspot.com/  przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7. Zasady Konkursu dostępne są na  stronie  /?page_id=3504

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.