Serdecznie Was zapraszamy na konkurs na naszym fanpage? u.  Poniżej znajdziecie regulamin.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Inspiracja kontra naśladownictwo”, zwany dalej ?Konkursem?. Przed­miotem Konkursu jest  wybór najo­ryginalniejszej odpowiedzi na pytanie ?Jak odróżnić inspirację od naśladownictwa??

Konkurs odbywa się na fan-page  Poland/Handmade w ser­wisie Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/polandhandmade

§ 2

Organizatorem Konkursu jest grupa twórców rękodzielników Polskie Rękodzieło ? Poland Handmade (PH). Fundatorem nagród w Konkursie ? wyrobów rękodziel­niczych ? są wybrani twórcy należący do grupy Polskie Rękodzieło ? Poland Hand­made (PH).

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie ser­wisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami bądź określą się jako fani profilu Poland/Handmade w serwisie Facebook.com do dnia 15.11.2013.

§ 4

Konkurs trwa od 15.11.2013 do 22.11.2013 r.

§ 5

Konkurs nie jest w żaden sposób spon­sorowany, popier­any, admin­istrowany ani powiązany z serwisem Facebook. Informacje udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami Poland/Handmade i pod postem pt. „Konkurs?  zamieszczą krótki tekst (maksymalnie 250 znaków),  odpowiada­jący na pytanie ?Jak odróżnić inspirację od naśladownictwa?, zwany dalej „zgłoszeniem konkursowym”.

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby należące do grupy twórców rękodziel­ników Polskie Rękodzieło ? Poland Handmade (PH), które obecnie są fundatorami nagrody.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionego laureata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatowi otrzymanie nagrody.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

2. Udział w Konkursie polega na zamieszczeniu odpowiedzi na postawione pytanie pod postem o tytule „Konkurs” na tablicy Poland/Handmade na Facebooku (w dniach 16.10.2013 ? 29.10.2013). W dniu 22.11.2013 r. do godziny  20:00  wybrani przed­stawiciele PH dokonają selekcji, wybierając najtrafniejszy tekst będący odpowiedzią na postawione w konkursie pytanie.

Wybrana odpowiedź zostanie wyróżniona za pomocą wskazania tekstu i jej autora w nowym poście na tablicy fanpage Poland/Handmade na Facebooku pt. „Rozstrzyg­nięcie Konkursu” 23.11.2013 r. o godzinie 20:00.

3. W Konkursie zwycięży autor najciekawszej odpowiedzi. Nagrodą dla zwycięzcy będzie lampion parafinowy z frywolitkami (ze zdjęcia konkursowego). Zwycięzca zostanie oznaczony na tablicy fanpage Poland/Handmade na Facebooku w poście ?Rozstrzygnięcie Konkursu? i zostanie poproszony(a) o zamieszczenie potwierdzenia przyjęcia wyniku ?Konkursu?. Dane osobowe, zawierające również adres do wysyłki zwycięzca przekazuje na e-mail organizatora : polandhandmade@gmail.com.